MARQUÉS DE MONTORTAL
Valencia 2016

Arquitectura: NADALVILLENA ESTUDIO DE ARQUITECTURA S.L.

Construcció: Andrade reformas y construcciones S.L.

Fotografia: Guillem Garay.