Skip to main content

Categoria proyecto: Arquitectura

Casa O6

Superfície construïda: 73 m2

Projecte: Nadalvillena
Execució: Atovó Construccions i Reformes

Fotografia: Marta del Río

Oficines L’ATOVÓ

Superfície construïda: 72 m2

Projecte: Nadalvillena
Execució: Atovó Construccions i Reformes

Fotografia: Guillem Garay 

C49

Superfície construïda: 82 m2

Projecte: Nadalvillena
Execució: Atovó Construccions i Reformes

Arquitectura tècnica: Júlia Fernández Sorokina
Fotografia: Guillem Garay

Casa MM56

Es tracta de la rehabilitació d’un habitatge en planta baixa i entre mitgeres situat al barri de Torrefiel, València. El projecte partia del propòsit de dissenyar un habitatge que poder executar en dues fases segons les possibilitats econòmiques de la propietat. Vam generar així un contenidor diàfan aprofitant les grans altures del volum existent, extraient la peça de bany a l’exterior i facilitant així l’execució futura d’un altet que albergue la peça de dormitori. L’orientació i els edificis de l’entorn, demanaven l’obertura de nous buits de grans dimensions en altura que captaren el màxim assolellament possible, tant en la primera fase com en la posterior. 

En el desenvolupament d’aquest projecte va ser especial la implicació de la propietat en el procés. Martina i Núria van participar de manera molt activa en la recuperació i aprofitament d’elements de fusta originals i en l’elecció de materials i mobiliari. Podem dir que l’aprofitament defineix la filosofia global de l’habitatge. En primer lloc, perquè gràcies a l’alliberament del volum principal i la seua articulació al voltant del pati posterior, es preserva la lògica de les cases populars aprofitant la ventilació creuada i alliberant les façanes. I en segon lloc, perquè s’ha apostat de manera contundent per uns materials i un estil que han sorgit sols de la cura i l’estima per la història i els xicotets detalls, així com de l’enaltiment i posada al descobert de la quotidianitat.


Superfície construïda: 70 m2

Projecte: Nadalvillena
Execució: David Andrade (construcció), EIMSA (estructura metàl·lica), Ventanas Dekoval (fusteria exterior)

Fotografia: Guillem Garay