Skip to main content
ESTUDIS DE VIABILITAT

Desenvolupem estudis de viabilitat per analitzar la projecció d’èxit de projectes d’edificació d’envergadura diversa. Tenim en compte paràmetres com l’entorn, la situació del mercat, la factibilitat política i la legislació aplicable, fent èmfasi en la viabilitat financera.

ESTRATÈGIES

Generem estratègies rigoroses i integrades per analitzar i intervenir en l’espai públic i en la seua gestió col·laborativa amb els actors socials involucrats. Entre altres, elaborem plans estratègics, plans sectorials i projectes d’intervenció en espais d’ús públic.

PROJECTES D’ARQUITECTURA

Apostem pel disseny d’espais equitatius i flexibles, adaptables a les diferents situacions i etapes de la vida de les persones. Articulem processos amables que impliquen i acompanyen a les futures usuàries, controlant les relacions i els costos en totes les seues fases. A més a més, arribem a la definició del disseny d’interiors, fins a aquesta escala més íntima que acaba convertint les construccions en vertaderes llars.

METODOLOGIA

Dissenyem metodologies adaptades al context i als objectius de cada projecte, ja siguen d’investigació, intervenció o avaluació. Ens especialitzem en la metodologia d’investigació acció participativa (IAP), que es caracteritza pel protagonisme en el desenvolupament del procés de les persones implicades, i per la simbiosi que es genera entre la investigació i la transformació.

CONSTRUCCIÓ

Gestionem la planificació, el disseny i l’execució de la construcció de projectes propis o aportats per altres promotors i equips tècnics, des de l’inici fins a l’entrega de claus. Amb açò, el nostre objectiu és controlar el termini, el cost i l’abast de cada projecte en la fase de construcció. Dominem principalment la contractació d’obra completa i l’execució d’obra per lots.

TÈCNIQUES I FERRAMENTES

Dissenyem i desenvolupem tècniques i ferramentes per a la participació i la investigació, entre les que podem destacar: entrevistes qualitatives individuals i grupals, grups de discussió, observacions sistematitzades, tècniques de treball grupal, enquestes quantitatives, revisió bibliogràfica, anàlisi de fonts de dades secundàries, etc.

GESTIÓ DE PROJECTES

En l’arquitectura, per la seua complexitat creixent, considerem fonamental la participació d’una figura encarregada de coordinar i optimitzar els processos complets vinculats als projectes arquitectònics. Així, facilitem la planificació i coordinació dels equips de treball, la gestió dels terminis i pressupostos, la supervisió de la qualitat del treball i la comunicació amb els clients i proveïdors.

CONEIXEMENT SITUAT

De manera transversal, treballem activament des de la perspectiva del gènere, de la infància i de les cures, amb la finalitat d’avançar cap a la configuració d’entorns segurs, amables i inclusius per a totes les persones. Oferim serveis d’assessorament per a la inclusió d’aquestes perspectives en l’elaboració de plans, programes i projectes de mobilitat, habitatge i urbanisme.

ARQUITECTURA

ESTUDIS DE VIABILITAT

Desenvolupem estudis de viabilitat per analitzar la projecció d’èxit de projectes d’edificació d’envergadura diversa. Tenim en compte paràmetres com l’entorn, la situació del mercat, la factibilitat política i la legislació aplicable, fent èmfasi en la viabilitat financera.

PROJECTES D’ARQUITECTURA

Apostem pel disseny d’espais equitatius i flexibles, adaptables a les diferents situacions i etapes de la vida de les persones. Articulem processos amables que impliquen i acompanyen a les futures usuàries, controlant les relacions i els costos en totes les seues fases. A més a més, arribem a la definició del disseny d’interiors, fins a aquesta escala més íntima que acaba convertint les construccions en vertaderes llars.

CONSTRUCCIÓ

Gestionem la planificació, el disseny i l’execució de la construcció de projectes propis o aportats per altres promotors i equips tècnics, des de l’inici fins a l’entrega de claus. Amb açò, el nostre objectiu és controlar el termini, el cost i l’abast de cada projecte en la fase de construcció. Dominem principalment la contractació d’obra completa i l’execució d’obra per lots.

GESTIÓ DE PROJECTES

En l’arquitectura, per la seua complexitat creixent, considerem fonamental la participació d’una figura encarregada de coordinar i optimitzar els processos complets vinculats als projectes arquitectònics. Així, facilitem la planificació i coordinació dels equips de treball, la gestió dels terminis i pressupostos, la supervisió de la qualitat del treball i la comunicació amb els clients i proveïdors.

SOCIOLOGIA

ESTRATÈGIES

Generem estratègies rigoroses i integrades per analitzar i intervenir en l’espai públic i en la seua gestió col·laborativa amb els actors socials involucrats. Entre altres, elaborem plans estratègics, plans sectorials i projectes d’intervenció en espais d’ús públic.

METODOLOGIA

Dissenyem metodologies adaptades al context i als objectius de cada projecte, ja siguen d’investigació, intervenció o avaluació. Ens especialitzem en la metodologia d’investigació acció participativa (IAP), que es caracteritza pel protagonisme en el desenvolupament del procés de les persones implicades, i per la simbiosi que es genera entre la investigació i la transformació.

TÈCNIQUES I FERRAMENTES

Dissenyem i desenvolupem tècniques i ferramentes per a la participació i la investigació, entre les que podem destacar: entrevistes qualitatives individuals i grupals, grups de discussió, observacions sistematitzades, tècniques de treball grupal, enquestes quantitatives, revisió bibliogràfica, anàlisi de fonts de dades secundàries, etc.

CONEIXEMENT SITUAT

De manera transversal, treballem activament des de la perspectiva del gènere, de la infància i de les cures, amb la finalitat d’avançar cap a la configuració d’entorns segurs, amables i inclusius per a totes les persones. Oferim serveis d’assessorament per a la inclusió d’aquestes perspectives en l’elaboració de plans, programes i projectes de mobilitat, habitatge i urbanisme.