Skip to main content

Categoria proyecto: Estratègia urbana

Infància amb Natzaret: petites exploradores de barris

El treball fet amb la infància i la comunitat educativa de Natzaret a la llarga de dos anys, ha servit per a testejar i millorar la base metodològica del projecte INFÀNCIA AMB ELS MUNICIPIS: PETITES EXPLORADORES DE BARRIS. Es tracta d’un projecte propi de Nadalvillena que busca promoure que els nous programes municipals al territori valencià comencen a incloure en l’agenda pública un nou model de polítiques urbanes a llarg termini, fent visible l’opció de què la participació de la infància i l’adolescència no siga sols superficial i anecdòtica, sinó que constituïsca una xarxa autonòmica referent en termes de barris i ciutats integradores.

INFÀNCIA AMB NATZARET és un projecte pilot d’una intervenció urbanística amb un component social molt present per l’exclusivitat del col·lectiu protagonista, i és per això que des dels seus inicis opta per una Metodologia d’Investigació-Acció Participativa (IAP). Aquest tipus de metodologies d’estudi i acció, de tipus qualitatius, busquen obtenir resultats rigorosos i útils per millorar i transformar situacions col·lectives – normalment considerades situacions problemàtiques –, basant la investigació en la participació i l’involucrament dels mateixos col·lectius a investigar, en aquest cas la infància que rep una educació formal i/o informal al barri de Natzaret.

A la llarga de les 6 fases que conformen el procés de participació, el projecte planteja innovadores ferramentes qualitatives capaces d’adaptar el llenguatge tècnic a l’imaginari de xiquets i xiquetes d’entre 6 i 12 anys, però amb una codificació que permet a l’equip tècnic interpretar i traduir en dades i plantejaments tècnics les aportacions de la infància. La finalitat última d’aquesta metodologia és apropar a la infància una ferramenta de transformació social que fins al moment adopta formes i pretensions enteses i al servei del món adult.


Projecte: Nadalvillena

Video: Pau Rius i Francesc Llorens Mejías
Col·laboracions: Anna Giner Gonzàlez, Carolina Juan Nadal, Diana Gómez Cuesta, Guillermo Ramírez Senabre, Mar Ahuir Llanes, Lola Carbonell, Mar Pastor Clemente, Marta Belando Morant, Marta Llorens Mejías, Nuria González Roberto, Sara López Garrido, Sonia Vicente Pavia.


Veure video


Descarregar PDF INFÀNCIA AMB NATZARET