Skip to main content

Categoria proyecto: Sociologia

Observatori d’Igualtat Educativa d’Ontinyent

L’Observatori d’Igualtat Educativa d’Ontinyent és una iniciativa en la qual conflueixen els esforços de la regidoria d’educació de l’Ajuntament d’Ontinyent, la Universitat de València i la comunitat educativa del municipi. 

L’objectiu del projecte és arreplegar de manera sistemàtica informació sobre l’educació i la formació professional i contínua a Ontinyent. Ho fa a través de la construcció d’indicadors quantitatius que responen a deu línies temàtiques d’interés per a copsar l’estat de l’educació. Una part d’aquestes responen als objectius marcats per la Unió Europea en la seua Estratègia 2020 i són: aprenentatge permanent, baix rendiment, educació superior, abandonament prematur dels estudis i participació en educació infantil. La resta responen a l’interés de la comunitat educativa del municipi: absentisme escolar, coeducació, multilingüisme, participació i formació del professorat. 

Les dades han sigut extretes d’informes previs i dels propis centres, els quals les han recollides a través de qüestionaris, de la plataforma ITACA i de mètodes de recollida propis de cada escola. La sistematització d’aquestes dades ha permés visibilitzar els aspectes a treballar i certs patrons existents segons el gènere i el lloc d’origen de l’alumnat, així com segons la titularitat pública o privada del centre. 

S’ha de treballar per assolir les proporcions recomanades per la UE pel que fa a educació superior i abandonament prematur dels estudis; fomentar la participació de les famílies i incloure noves estratègies per a millorar el rendiment de l’alumnat, entre altres. També s’han fet visibles aspectes positius com la rellevant tasca en matèria de coeducació del claustre dels centres. En definitiva, tot i la necessària revisió i millora constant de la seua utilitat per copsar la realitat, l’Observatori Educatiu d’Ontinyent té la pretensió de ser una eina de coneixement i avaluació perdurable en el temps.

 

Projecte: Sandra Obiol Francés, Francesc Hernàndez Dobon, Jose Beltrán Llavador, Daniel Gabaldón Estevan, Ignacio Martínez Morales, Alícia Villar Aguilés, Carolina Juan Nadal


Descarregar PDF OIE ONTINYENT

 

 

Infància amb Natzaret: petites exploradores de barris

El treball fet amb la infància i la comunitat educativa de Natzaret a la llarga de dos anys, ha servit per a testejar i millorar la base metodològica del projecte INFÀNCIA AMB ELS MUNICIPIS: PETITES EXPLORADORES DE BARRIS. Es tracta d’un projecte propi de Nadalvillena que busca promoure que els nous programes municipals al territori valencià comencen a incloure en l’agenda pública un nou model de polítiques urbanes a llarg termini, fent visible l’opció de què la participació de la infància i l’adolescència no siga sols superficial i anecdòtica, sinó que constituïsca una xarxa autonòmica referent en termes de barris i ciutats integradores.

INFÀNCIA AMB NATZARET és un projecte pilot d’una intervenció urbanística amb un component social molt present per l’exclusivitat del col·lectiu protagonista, i és per això que des dels seus inicis opta per una Metodologia d’Investigació-Acció Participativa (IAP). Aquest tipus de metodologies d’estudi i acció, de tipus qualitatius, busquen obtenir resultats rigorosos i útils per millorar i transformar situacions col·lectives – normalment considerades situacions problemàtiques –, basant la investigació en la participació i l’involucrament dels mateixos col·lectius a investigar, en aquest cas la infància que rep una educació formal i/o informal al barri de Natzaret.

A la llarga de les 6 fases que conformen el procés de participació, el projecte planteja innovadores ferramentes qualitatives capaces d’adaptar el llenguatge tècnic a l’imaginari de xiquets i xiquetes d’entre 6 i 12 anys, però amb una codificació que permet a l’equip tècnic interpretar i traduir en dades i plantejaments tècnics les aportacions de la infància. La finalitat última d’aquesta metodologia és apropar a la infància una ferramenta de transformació social que fins al moment adopta formes i pretensions enteses i al servei del món adult.


Projecte: Nadalvillena

Video: Pau Rius i Francesc Llorens Mejías
Col·laboracions: Anna Giner Gonzàlez, Carolina Juan Nadal, Diana Gómez Cuesta, Guillermo Ramírez Senabre, Mar Ahuir Llanes, Lola Carbonell, Mar Pastor Clemente, Marta Belando Morant, Marta Llorens Mejías, Nuria González Roberto, Sara López Garrido, Sonia Vicente Pavia.


Veure video


Descarregar PDF INFÀNCIA AMB NATZARET